Dešťovka

Kompletně zrealizujeme "Vaší dešťovku" včetně projektové dokumentace a vyřízení dotace.Dotace dešťovka se poskytuje v následujících kategoriích:


Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Kalkulačka

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Kalkulačka

Využítí přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

KalkulačkaV rámci realizace na klíč zajišťujeme:


 • zemní a výkopové práce
 • odvoz a uložení vytěžené zeminy (pokud je třeba)
 • dodávka a instalace nádrží na dešťovou vodu (plastové nebo betonové)
 • vystrojení nádrží filtračními systémy a čerpadly
 • obsyp jímek, případně obetonování
 • instalace dešťových svodů
 • výstavba vsakovacích objektů
 • uvedení terénu do původního stavu


V případně zájmu kontaktujte telefonicky na +420 725 069 007, nebo e-mailem frantisek.houska@aquacov.cz a můžeme se pobavit o konkrétních detailech a prvních návrzích.