Betonové nádrže

Zajistíme kompletní realizaci dodávky a instalace betonových nádrží včetně poradenství a projektové dokumentace.
Betonové nádrže jsou určené pro:


 • instalace v náročných geologických podmínkách (jílovitá půda, výskyt spodní vody, větší hloubka instalace)
 • pro umístění pod parkovacími plochami a příjezdovými komunikacemi


Nezbytné podmínky pro instalaci betonové jímky:


 •   zpevněná příjezdová komunikace pro těžkou techniku
 •   možnost zajištění jeřábu odpovídající nosnosti (hmotnost betonové jímky vs. vzdálenost od výkopu)
 •   odpovídající průjezd pro nadměrný náklad (bezpečná vzdálenost mezi stromy, domy, oplocení,..)...
Monolitické betonové nádrže

Kruhový průřez - 2.7 až 25 m³, rovné pojezdové zastropení s otvorem DN600

Obdélníkový průřez - 3.4 až 11.9 m³, rovné pojezdové zastropení s otvorem DN600
...
Skládané betonové nádrže (kruhový průřez)

Rovné, nebo kónusové pojezdové zastropení.

Těsnění spojů butyllrubberovou páskou 22x22mm + těsnící maltou.

Vnitřní průměr: 1.5m, 2m a 2.5m
Stavební výška až 6m


V rámci realizace na klíč zajišťujeme:


 • zemní a výkopové práce
 • odvoz a uložení vytěžené zeminy (pokud je třeba)
 • dodávka a instalace betonové nádrže
 • utěsnění spojů
 • vystrojení nádrží filtračními systémy a čerpadly
 • obsyp jímek, případně obetonování při výskytu spodní vody
 • instalace dešťových svodů
 • výstavba vsakovacích objektů
 • uvedení terénu do původního stavu


V případně zájmu kontaktujte telefonicky na +420 725 069 007, nebo e-mailem frantisek.houska@aquacov.cz a můžeme se pobavit o konkrétních detailech a prvních návrzích.Ukázka monolitické betonové nádrže

Ukázka skládané betonové nádrže